توجه قبل از ارسال مقاله به موارد زیر توجه کنید:

1-    بهتر است با ایمیلی غیر از yahoo  در سامانه ثبت نام فرمایید.

2- برای راهنمای استفاده از سامانه (اینجا کلیک کنید)

3-کاربران محترم توجه داشته باشند که دریافت کد مقاله به معنای ارسال مقاله نیست. کاربران باید تمام مراحل را طی نمایید تا در پایان صفحه تایید ارسال مقاله مشاهده شود(برای مشاهده نمونه اینجا کلیک کنید)

4-در مرحله آخر ارسال مقاله،توجه داشته باشید که حتما از منوی نوع مقاله، فایل اصلی مقاله را انتخاب کنید، تا مراحل ارسال کامل شود(برای مشاهده تصویر نمونه اینجا کلیک کنید)

5-در صورتی که رمز به ایمیل شما ارسال نشد و یا رمز خود را فراموش کرده اید مجددا از طریق این لینک تلاش فرمایید.

شماره جاری: دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-268 

2. توالی بندهای قیدی مرکزی در جمله‌های پیچیده زبان فارسی

صفحه 19-50

محبوبه نادری؛ محمد دبیرمقدم؛ سید مصطفی عاصی


4. زبان میانجی، تماس و جغرافیا در ایران

صفحه 75-94

حامد باشه آهنگر؛ مجتبی منشی زاده


8. توصیف واژنحویِ فعل در گویش مُلکی بشاگردی

صفحه 191-221

علی شیخ آبادی؛ یدالله منصوری؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ فاطمه کوپا