دوره و شماره: دوره 19، شماره 37 - شماره پیاپی 1، اسفند 1402 
ترجمه ماشینی مبتنی بر مدل مبدل برای گویش‌های لری بویراحمدی و یزدی به فارسی معیار و گسترش منابع زبانی رایانشی مرتبط

10.30465/lsi.2024.43456.1640

زهرا بهمنی؛ محدثه میربیگی؛ نگین هاشمی دیجوجین؛ مرضیه نوری؛ مهسا امانی؛ احسان الدین عسگری؛ مهدیه سلیمانی باغشاه؛ حمید بیگی؛ علی موقر؛ افضل مقیمی


نقش‌های معنایی حالت برایی در زبان اوستایی

صفحه 243-278

10.30465/lsi.2024.47696.1728

سحر وحدتی حسینیان؛ احسان چنگیزی؛ ژاله آموزگار یگانه؛ آمنه ظاهری عبدوند