فرایند پذیرش مقالات

از شماره 33 مجله زبان و زبان‌شناسی، در صورت پذیرش اولیه مقاله، مبلغ 1000000 ریال (معادل 100هزار تومان) برای داوری و  مبلغ 4000000 (معادل 400هزار تومان) برای چاپ مقالات هزینه دریافت می‌شود. پرداخت هزینه ازطریق ارسال به شماره حساب  ۰۲۴۳۱-۲۲۷۸۳  یا شماره شبا : 

   IR35 0180 0000 0000 0243 1227 83 به نام انجمن زبان‌شناسی ایران نزد بانک  تجارت شعبه علامه طباطبایی و ارسال عکس فیش واریزی به ایمیل omid-tabibzadeh@ihcs.ac.ir است. بعد از تأیید دریافت هزینه داوری، مقالات برای داوران ارسال خواهد شد (در صورت عدم پذیرش مقاله، مبلغ داوری مسترد نخواهد شد).