زبان‌شناسی زیست‌محیطی: زبان، محیط زیست، و داستان‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم (ویراست دوم). آرن استیبی؛ لندن: راتلج، 2021؛ 260 صفحه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختۀ دکتری زبان شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کتاب زبان‌شناسی زیست‌محیطی: زبان، محیط زیست، و داستان‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنیم، نوشتۀ آرن استیبی، زبان‌شناس و بوم‌شناس بریتانیایی، ویراست دوم کتابی است که نخستین بار در سال 2015 توسط انتشارات راتلج به چاپ رسید و از برجسته‌ترین آثاری محسوب می‌شد که به طور متمرکز به این حوزۀ میان‌رشته‌ای نسبتاً نوظهور از زبان‌شناسی کاربردی پرداخته بود. ویراست دوم کتاب (استیبی، 2021) در قالب یازده فصل تنظیم شده است که به همراه پیوست منابع داده‌ها و واژه‌نامۀ اصطلاحات تخصصی انتهای کتاب مجموعاً شامل 260 صفحه می‌شود. این نوشتار ابتدا مرور کوتاهی خواهد داشت بر پیشینۀ اصطلاح «زبان‌شناسی زیست‌محیطی»، و مسیر شکل‌گیری این شاخۀ میان‌رشته‌ای جدید و گسترۀ مطالعات آن؛ چرا که، همانطور که اغلب در مورد بسیاری از شاخه‌های علمی اتفاق می‌افتد، این اصطلاح پوششی و سایر اصطلاحات مرتبط با آن از آغاز شکل‌گیری این حوزه به معانی مختلفی کاربرد داشته‌اند. سپس در ادامه، به بررسی محتوای کتاب در ویراست دوم آن پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book review: Ecolinguistics: Language, Ecology and the Stories We Live By

نویسنده [English]

  • Amir Ghorbanpour
PhD in Linguistics, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Ecolinguistics: Language, Ecology and the Stories We Live by, written by the British linguist and ecologist Arran Stibbe, is the second edition of the book that was first published in 2015 by Routledge and was one of the most prominent works focused on this relatively new interdisciplinary field of applied linguistics. The book, in its second edition (Stibbe, 2021), is organised in eleven chapters and, together with the appendix of the sources of data and the glossary of technical terms at the end of the book, contains a total of 260 pages. The present article will first give a brief overview of the background of the term “ecolinguistics”, and the advent of this field and the scope of its studies; that is because, as is often the case with many scientific disciplines, this cover term and its other related terms have been used in various senses since the emergence of the field. The content of the book in its second edition will then be looked at in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • linguistics
  • ecology
  • ecolinguistics
  • language
  • discourse