دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، مهر 1395، صفحه 1-155 
تکیة واژه و گروه در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی

صفحه 1-20

راضیه شجاعی؛ محرم اسلامی؛ محمود بی‎جن‎خان


رشد ابزارهای انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری دانش‌آموزان فارسی‌زبان

صفحه 45-72

آتوسا رستم بیک؛ امین حاجی رضایی؛ سید مصطفی عاصی؛ مهسا پهلوان زاده


حرف اضافۀ/ǰɑ/ در گونة بابلیِ زبان مازندرانی

صفحه 139-153

احسان چنگیزی؛ سمیه‌السادات هاشمی کمانگر