کلیدواژه‌ها = صرف
نقشهٔ مفهومی اصطلاح‏نامهٔ زبان‏شناسی

دوره 16، شماره 31، تیر 1399، صفحه 117-134

10.30465/lsi.2020.7578

تقی رجبی؛ الهام علائی‌ابوذر؛ ملوک‌السادات حسینی بهشتی


بررسی ساختار صرفی جای‌نام‌های استان همدان

دوره 6، شماره 12، دی 1389، صفحه 129-148

محمدمهدی احدیان


صرف و واژگان: واژه‌سازی و زایایی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1386، صفحه 149-157

سیدبهنام علوی‌مقدم