تفاوت درک اطلاعات هیجانی زنان و مردان مبتلا به آلزهایمر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته زبان­شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، رشته عصب روانشناسی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 استاد بیماری های مغز و اعصاب، گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

یکی از موضوعات پژوهشی که تحت تاثیر تفاوت های جنسیتی قرار دارد، مسئله تولید و درک هیجان است. اینکه در درک حالات چهره، دیدن فیلم، شنیدن موسیقی، و در نهایت درک نوای گفتار هیجانی، در زنان نسبت به مردان چه تفاوت هایی وجود دارد در تحقیقات متعددی بررسی شده است. در پژوهش حاضر هدف این است تا تاثیر نوای گفتار هیجانی به عنوان ابزار ارتباطی غیرکلامی در مقابل محتوای واژگانی هیجانی بر روی درک اطلاعات هیجانی سالمندان بالای 65 سال( 12 نفر، به عنوان گروه کنترل) و نیز بیماران مبتلا به آلزهایمر(12 نفر) در سطح خفیف تا متوسط به تفکیک زن و مرد بررسی شود. برای انجام این تحقیق از پایگاه داده گفتار هیجانی زبان فارسی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش در گروه بیماران مبتلا به آلزهایمر، در هیجان خشم و ترس، درک زنان در مقابل مردان بیشتر با نوای گفتار هیجانی صورت می گرفت اما در هیجان های شادی، غم و چندش مردان بیشتر از نوای هیجانی و زنان برعکس، بیشتر از محتوای واژگانی برای درک این هیجان ها استفاده می کردند. بنابر این زنان و مردان بسته به نوع هیجان عکس العمل های متفاوتی نشان می دهند و این تفاوت به عوامل زیستی و نیز به روابط و مهارت های اجتماعی افراد بستگی دارد. زیرا با تجربه کردن و ارزیابی وقایع زندگی، هیجان های مختلف درک می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Difference in the Understanding of the Emotional Information in Women and Men with Alzheimer's Disease

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Naeimi 1
  • Hassan Ashayeri 2
  • Maryam Noroozian 3
1 Ph.D. student in Linguistics, Department of Linguistics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Neuropsychology, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences
3 Professor of Neurology, Department of Psychology, Tehran University of Medical Science
چکیده [English]

One of the research topics that influenced by gender differences is the issue of emotion production and perception. Numerous studies have shown that women and men differ in their perception of facial expressions, watching movies, listening to music, and ultimately understanding emotional prosody, or how women and men produce their emotions in contextual situations. The aim of this study was to investigate the effect of emotional prosody as a non-verbal communication tool against emotional lexical content on the elderly over 65 years (as a control group) and Alzheimer's patients in mild to moderate levels separately for men and women. In the group of Alzheimer's patients (n = 12), in the emotion of anger and fear, women were perceived more than men this emotion with emotional prosody, but in the emotions of happiness, sadness and disgust, men used more emotional prosody and women unlike, used more lexical content to understand these emotions. While in the control group (12 people), women used the lexical content to understand all the emotions and emotional prosody had no effect on the comprehension. In the emotion of sadness, both men and women used only lexical content in comprehension, and emotional prosody was ineffective. Men used emotional prosody in disgust more than just other emotions, but the lexical content was more effective in understanding other emotions. Therefore, men and women react differently depending on the type of emotion, and this difference depends on biological factors as well as relationships and social skills of individuals. Because by experiencing and evaluating life events, different emotions are perceived.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion
  • emotional prosody
  • Alzheimer’ Disease
  • gender
  • basic emotions