اطلس جهانی ساخت‌های زبان (والس). مارتین هسپلمث و همکاران (ویراستاران)، دانشگاه آکسفورد، 2005، 712صفحه.

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

اطلس جهانی ساخت‌های زبان، که به‌اختصار والس نامیده می‌شود، اطلسی است زبانی -رده‌شناختی که پراکندگی جهانیِ ویژگی‌های ساختی زبان را نشان می‌دهد. این اطلس با همکاری مارتین هسپلمث، متیو درایر، دیوید گیل و برنارد کامری در مؤسسهٔ مکس پلانک بین سال‌های 1999تا 2004 گردآوری شد و در ژوئیهٔ 2005 توسط انتشارات آکسفورد به‌چاپ رسید (هسپلمث، 2009: 283). تاکنون 55 نویسنده در تهیۀ آن مشارکت داشته‌اند که هرکدام (یا گروهی از آنها) تنها به بررسی یک ویژگیِ ساختی پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Haspelmath, M. & Dryer, M. & Gil, D. & Comrie, B. (eds.) (2005). The World Atlas of Language Structures (WALS). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 0-19-925591-1

نویسنده [English]

  • Ifa shafaei
Baerman, M., & D. Brown (2013). The World Atlas of Language Structures Online. M. Haspelmath, et al. (eds.), Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.#Bickel, B., & J. Nichols (2013). The World Atlas of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.#Corbett.G (2013).In: Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas of Language Structures Online.Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.#Doerfer, Gerhard. 1988. Grammatik des Chaladsch. Wiesbaden: Harrassowitz.#Iggesen, O. (2013). The World Atlas of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.#Moseley, C. & R. E. Asher (eds.) (1994). Atlas of the World’s Languages. London: Routledge.#Ruhlen, M. (1987). A Guide to the World’s Languages 1: Classification. Stanford: Stanford University Press.#Yar-Shater, E. (1969). a grammar of southern Tati dialects. London and New York: Routledge.#Haspelmath (2009): The typological database of the World Atlas of Language Structures. https://www.researchgate.net/publication/332877329###