نقد و بررسی کتاب مبانی معناشناسی شناختی، آزیتا افراشی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

از شکل‌گیری زبان‌شناسیِ‌ شناختی به‌عنوان شاخه‌ای مستقل در زبان‌شناسی در جهان، بیش از سه دهه و در زبان‌شناسی ایران بیش از یک دهه نمی‌گذرد، اما حجم آثاری که به زبان فارسی انتشار یافته‌اند بسیار کمتر از مقیاس جهانی آن نسبت به بازۀ زمانی عنوان شده است، به‌طوری‌که کتاب‌های تألیف شده به زبان فارسی در این حوزه به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. پس از دو اثر راسخ مهند (1389) و روشن و اردبیلی (1392) که به بررسی مفاهیم و مقدمات زبان‌شناسیِ شناختی پرداخته‌اند، کتاب مبانی معناشناسی شناختی را می‌توان تلاشی جدی در جهت توضیح و تبیین این علم به زبان فارسی دانست[1]. بعد از بیش از یک دهه گام‌برداشتن در این عرصه، نیاز به وجود درس‌نامه‌ای که بتواند به‌طور منسجم به طرح مباحث معناشناسی‌شناختی بپردازد احساس می‌شد و کتاب حاضر تلاشی در این جهت به‌شمار می‌آید. مقاله حاضر در خلال معرفی و نقد این کتاب، تلاش می‌کند تا خوانندگان را با برخی مفاهیم زبان‌شناسیِ شناختی و رویکردهای نوین به‌این حوزه از مطالعات آشنا سازد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

No English Title

نویسنده [English]

  • Kamyar Joulaei
IHCS
چکیده [English]

No English Abstract

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantics
  • Azita Afrashi
افراشی، آزیتا. (139۷). استعاره و شناخت. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بهرامی خورشید، سحر (1398)، دستور شناختی. تهران: انتشارات سمت.
روشن، بلقیس و لیلا اردبیلی (1392). مقدمه‌ای بر معنا‌شناسی شناختی. تهران: نشر علم.
راسخ مهند، محمد (1389). درآمدی بر زبان‌شناسیِ شناختی: نظریه‌ها و مفاهیم. تهران: سمت.
 
Boroditsky, L. (2011). "How Language Shapes Thought". Scientific American. 304(2): 63-65.
Evans, V. (2007). A Glossary of Cognitive Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Eysenck, M. W., & M. T. Keane (1995). Cognitive Psychology. UK: Psychology Press (a member of the Taylor & Francis group).
Fodor, J. A. (1975). The Language of Thought. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Geeraerts, D. (2010). Theories of lexical semantics. Oxford University Press.
Grady, J. E. (2007). “Metaphor”. The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. D. Geeraerts & H. Cuyckens (Eds.), Oxford: Oxford University Press.
Hampe, B. (2005). “Image Schemas in Cognitive Linguistics: Introduction”. From Perception to Meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistics. B.Hampe (Ed.), New York: Mouton de Gruyter.
Ibarretxe-Antuñano, I. (1999). “Metaphorical Mapping in the sense of smell”. Metaphor in Cognitive Linguistics. R. W. Gibbs Jr. & G. J. Steen (eds.): 29-45.
Jakobson, R., & M. Halle (1956). Fundamentals of Language. The Hague & Paris: Mouton, section The Metaphoric and Metonymic Poles.
Kovecses, Z. (2010). Metaphor: A Practical Introduction. Second edition. Oxford: Oxford University Press.
Lakoff, G. (2009). The neural theory of metaphor. Available at SSRN 1437794.
Lakoff, G., & M. Johnson (1999). Philosophy in the Flesh, The Embodied Mind and its Challenges to Western Thought .New York: Basic Books.
Quinn, P. C., & P. D. Eimas (2000). "The emergence of category representations during infancy: Are separate perceptual and conceptual processes required?". Journal of Cognition and development. 1(1), 55-61.
Quinn, P. C., & P. D. Eimas (2000). „The Emergence of Category Representations During Infancy: Are Separate Perceptual and Conceptual Processes Required?”. Journal of Cognition and Development, 1: 51-61.
Scott, C. (2006). "Cognitive Science and Philosophy of Language". Encyclopedia of Language and Linguistics. 2nd edition, Keith Brown (ed.), 552-562.
Sharifian, F. (2011). Cultural Conceptualization and Language: Theoretical framework and applications. Monash University, John Benjamins B.V.
Talmy, L. (2000). Toward a cognitive semantics. Vol. 2. Cambridge: MIT Press.