توالی بندهای قیدی مرکزی در جمله‌های پیچیده زبان فارسی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان شناسی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشکده زبان‌شناسی

چکیده

در این مقاله، به ساختار جملات پیچیده در زبان فارسی می‌پردازیم. جملاتی که از یک بندِ اصلی و یک یا چند بند پیرو تشکیل شده‌اند. در این جملات به‌دنبال آن هستیم تا ترتیبِ چینشِ بندهای قیدی را نسبت به بند اصلی بررسی کنیم و درنهایت ترتیبی را در وضعیت بی‌نشان ارائه کنیم. بندهای قیدی به دو نوعِ مرکزی و حاشیه‌ای تقسیم می‌شوند اما در این مقاله ترتیب بندهای مرکزی در سه وضعیتِ قبل از بند اصلی، بعد از بند اصلی و بی‌نشان مورد بررسی قرار می‌گیرد. زمانی که بندها قبل از بند اصلی قرار می‌گیرند، ترتیبشان بند علت > بند هدف > بند زمان/ بند شرط > بند اصلی و زمانی که بعد از بند اصلی قرار می‌گیرند ترتیبشان بند اصلی> بند زمان/ بند شرط > بند هدف > بند علت است. نتایج نشان داد که ترتیب خطیِ بندهای قیدی مرکزی را می‌توان در حالت بی‌نشان به‌صورتِ بند زمان/ بند شرط > بند اصلی > بند هدف > بند علت در نظر گرفت. همچنین، برای مشخص کردن جایگاه بی‌نشانِ بندهای قیدی مرکزی در چارچوب کمینه‌گرایی می‌توان از نقشه‌نگاری گرو‌ه‌های وصفی و فرافکن‌های نقشی در حاشیۀ چپ جمله استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Order of central adverbial Clauses in Persian complex clauses

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Naderi 1
  • Mohammad Dabirmoghaddam 2
  • Mostafa Assi 3
1 PHD of Linguistics
2 Allameh Tabataba'i University
3 Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

 
In this paper, I concentrate on the analysis of the structure of complex sentences in Persian. These sentences are made of a main clause and one or more subordinate clauses. Different orders of adverbial clauses in relation to the main clause are presented so we try to obtain the unmarked order. Adverbial clauses are of two kinds: central and peripheral. In the present paper we only analyze the order of central adverbial clauses occurring in 3 different orders in respect to the main clause: before the main clause, after the main clause, and the unmarked order. When the central clauses are positioned before the main clause, their order would be causal clause > purpose clause/ temporal clause > conditional clause > main clause and when these clauses appeared after the main clause, the order would be main clause > temporal clause/conditional clause > purpose clause > causal clause, and ultimately we presented temporal clause/conditional clause > main clause > purpose clause > causal clause as an unmarked linear order of central adverbial clauses. Finally, the appropriate position of the clause in the syntactic diagram was introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • complex sentence
  • non-argument Clause
  • subordinate clause
  • central adverbial clause
  • linear order of central adverbial clause