نقد و بررسی کتاب گالش‌ها در گذر زمان، پنج گفتگو از روستای گالش‌نشین زیارت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

تنوع گستردۀ قومی ‌و زبانی ایران همواره از اهمیت ویژه‌ای در عرصۀ مطالعات فرهنگی و زبان‌شناختی برخوردار بوده است. فرهنگ عامه، زبان‌ها و گویش‌های محلیِ اقوام مختلف، نمونه‌هایی از میراث معنوی ‌این سرزمین هستند که به‌رغم تلاش‌های گسترده در مراکز پژوهشیِ داخل و خارج از کشور، بخش قابل توجهی از آنها، یا هنوز مطالعه نشده یا نیازمند تحقیق و مطالعۀ بیشتر است. از نظر علمی، ازبین‌رفتنِ این گونه‌های زبانی به‌منزلۀ ازدست‌رفتنِ مجموعه‌ای از داده‌های ارزشمند، به‌عنوان مواد خام مطالعات زبان‌شناختی است، خطری که بسیاری از موارد مرتبط با این زبان‌ها (مانند افسانه‌های عامیانه، ترانه‌های محلی، آداب و رسوم، باورها و سنت‌ها و همچنین سبک زندگی) را نیز تهدید خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

When Tradition Meets Modernity: Five Life Stories from the Galesh Community in Ziarat, Golestan, Iran

نویسنده [English]

  • Fatemeh Amerian

کلیدواژه‌ها [English]

  • When Tradition Meets Modernity: Five Life Stories from the Galesh Community in Ziarat
  • Golestan
  • Iran

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

بارانی، حسین (1382). بررسی مبانی فرهنگ مرتع‌داری در بین گله‌داران البرز شرقی. پایان‌نامه دکتری منتشرنشده. دانشگاه تهران.
دبیرمقدم،‌ محمد (1387). «زبان،‌ گونه، گویش و لهجه:‌ کاربردهای بومی و جهانی». ادب‌پژوهی، ش5، 128-91.
رنجبر، محمود و رقیه رادمرد (1382). بررسی و توصیف گویش گالشی. رشت: نشر گیلکان.
کیا،‌ محمدصادق (1326). واژه‌نامۀ طبری. تهران: انجمن ایرانویج.
محمودی بختیاری، بهروز (1389). «مستندسازی و بررسی گویش‌های ایرانی به‌عنوان میراث فرهنگی». زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان، ش2، 103-85.
مدرّسی، یحیی (1368). درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 
Borjian, H. and M. Borjian (2008). “The Last Galesh Herdsman: Ethno-Linguistic Materials from South Caspian Rainforests”. International Journal of Iranian Studies, 41 (3): 365-402.
Cheung, J. (2007). Etymological Dictionary of the Iranian Verb [Leiden Indo-European Etymological Dictionaries Series, 2]. Leiden-Boston: Brill.
Crystal, D. (2000). Language Death. Cambridge: Cambridge University Press.
Fasold, R. (1984). The Sociolinguistics of Society. Oxford: Blackwell.
Grimes, B. F. (2002). “Global Language Viability”. http://www.sil.org/sociolx/ndg-lg-grims_article.html.
Himmelmann, N. (1998). “Documentary and Descriptive Linguistics”. In Linguistics 36: 161-195.
Labov, W. (1972). Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Shokri, G.; C. Jahani, & H. Barani (2013). When Tradition Meets Modernity. Uppsala: Uppsala University.