ویژگی‌های شاخص گویش سمنانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

سمنانی یکی از گویش‌های اصیل ایرانی است که بسیاری از ویژگی‌های زبان‌های ایرانی باستان را در خود حفظ کرده است. سه ویژگی مهّم این گویش، کنائی(ergativity)، جنس (gender) و حالت (case) است که هر کدام از آنها را به طور مختصر در اینجا توضیح می دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Main Characteristics of Semnani Dialect

نویسنده [English]

  • Iran kalbasi
چکیده [English]

One way to recognize the original Iranian dialects is to search for atleast one of the following three characteristics in them, namely ergativity, gendar, and case. With respect to the fact that semnani dialect possesses all the three mentioned features we can come to the conclusion that semnani dialect is one of the most original dialects of todays Iran.                               

به فایل پی دی اف مراجعه شود.

پناهی سمنانی، محمداحمد (1366)، فرهنگ سمنانی (شرح حال و نمونه آثار محلی شاعران در گویش سمنانی). تهران، ناشر: مؤلف.
پناهی سمنانی، محمداحمد (1374)، آداب و رسوم مردم سمنان. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کلباسی، ایران (1367)، ارگتیو در زبان‌ها وگویش‌های ایرانی، مجلةزبان شناسی، مرکز نشردانشگاهی، سال 5، شمارة 2، ص 70- 87.
ویندفور، گرنوت (1383)، حالت در زبان‌های ایرانی، ترجمة اسفندیار طاهری، نامة پارسی، سال 9، شمارة 1، ص 27- 55.