مطالعات بختیاری: واج‌شناسی، متن، واژه‌نامه. اریک آنونبی و اشرف اسدی، اوپسالا، انتشارات دانشگاه اوپسالا، 2014، 222 صفحه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

کشور ایران با تنوع قومی و زبانیِ بسیار گسترده، همواره از اهمیت ویژه‌ای برای مطالعاتِ فرهنگی و زبانی برخوردار بوده است اما متأسفانه تحقیقاتِ انجام‌گرفته پیرامون میزانِ زوال یا بقای گونه‌های زبانی، در بسیاری از موارد، خبر از رو به ‌زوال ‌بودنِ آنها در آینده‌ای دور یا نزدیک دارد (بشیرنژاد، 1390). از طرفی دیگر، علیرغم تلاش‌های گسترده در مراکز پژوهشیِ داخل و خارج از کشور، بخش اعظمی از این سرمایه‌های زبانی بدون بررسی باقی‌ مانده و یا نیازمند مطالعه و تحقیق بیشتر است. اریک آنونبی در راستای ثبت و ضبط جنبه‌های مختلف این گنجینه‌های زبانی، با مطالعاتِ خود از سال 2003 بر روی گویش‌ها و زبان‌های رایج در ایران، به‌ویژه گویش‌های جنوب غربی ایران، سرآغازِ پروژه‎ای عظیم در مطالعات گویشی را رقم زده است، که بازنمود آن را می‌توان در تدوینِ وبگاهِ اطلسِ زبان‌های ایران  مشاهده کرد، که در زمان نگارشِ این نوشته، مراحل آغازی و آزمایشی خود را طی می‌کند. همچنین، به‌ تازگی انتشارات دانشگاه اوپسالای سوئد کتابی با عنوان "مطالعات بختیاری: واج‌شناسی، متن، واژه‌نامه" منتشر کرده است که اریک آنونبی و اشرف اسدی، در این کتاب، با نگاهی زبان‌شناختی، به مطالعه و بررسی بخش‌های مختلف زبان بختیاریِ گونة شهر مسجدسلیمان پرداخته‎‌اند. نگارندگان این اثر بر این باورند که این پژوهش تلاشی است در جهت پاسخ‌گویی به برخی از سؤالات و ابهاماتی که درکتاب لوریمر (1922)، دربارة بختیاری، مطرح شده و تا به امروز بدون پاسخ مانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

. Anonby, E. and A. Asadi (2014). “Bakhtiari Studies: Phonology, Text, Lexicon”. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Iranica Upsaliensia 24, 222. Uppsala: Uppsala Universitet.

نویسنده [English]

  • Morteza Taheri

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

Dixon, R. M. W. (2009). Basic Linguistic Theory Volume 1: Methodology. Oxford: Oxford University Press.
Lorimer, David L. R. (1922). The phonology of the Bakhtiari, Badakhshani, and Madaglashti dialects of modern Persian, with vocabularies. London: Royal Asiatic Society. Online address:
http://ia600307.us.archive.org/18/items/phonologyofbakht06loriuoft/phonologyofbakht06loriuoft.pdf.
Mann, O. (1910). Die Mundarten der Lur Stämmeim Südwestlichen Persien. Berlin: Georg Reimer.
Sadat-Tehrani, N. (2007). The Intonational Grammar of Persian. PhD dissertation, Manitoba: University of Manitoba.
Snider, K. and J. Roberts (2004). “SIL comparative African word list. (SILCAWL)”. Journal of West African languages, 31. 2, 73–122.
Windfuhr, G. (1988). “Baḵtīārī tribe: The Baḵtīārī dialect”. Encyclopædia Iranica, 3. 5, 553–60. New York: Center for Iranian Studies, Columbia University. Online address:
http://www.iranicaonline.org/articles/baktiari-tribe#pt2

بشیرنژاد، حسن مرگ زبانی: مبحثی در جامعه‌شناسی زبان طاهری، اسفندیار گویش بختیاری کوهرنگ Dixon, R. M. W. Basic Linguistic Theory Volume 1: Methodology Lorimer, David L. R. The phonology of the Bakhtiari, Badakhshani, and Madaglashti dialects of modern Persian, with vocabularies Mann, O. Die Mundarten der Lur Stämmeim Südwestlichen Persien Sadat-Tehrani, N. The Intonational Grammar of Persian Snider, K. and J. Roberts “SIL comparative African word list. (SILCAWL)” Windfuhr, G. “Baḵtīārī tribe: The Baḵtīārī dialect”