نقش ابزارهای زبانی در نام‌گذاری فروشگاه‌ها و مراکزتجاری شهراصفهان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکترای زبان‌شناسی

چکیده

این تحقیق درپی بررسی و تحلیل روند نام‌گذاری فروشگاه‌ی‌به این پرسشیا می‌توان درمیان نام‌های فروشگاه‌ها و مراکز تجاری، ویژگی‌های آگهی‌های تجاری را مشاهده کرد یا خیر، و درصورت مثبت‌بودنِ پاسخ، ویژگی‌های مذکورکدامند. برای ایی متفاوت و متنوع به‌صورت اتفاقی در سطح شهر اصفهان جمع‌آوری گردیییی را ارائه می‌. سپس نام‌های تجاری آن‌ها براساس استفاده از ابزارهای زبانیِ تبلیغاتِ تجاریِ به‌‌بندی و تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بعضی از ویژگی‌های آگهی‌های تجاری مانند استفاده از استعاره، مجاز، و زبان‌های خارجی درمیانِ داده‌های این پژوهش وجود داشته و علاوه‌برآن، مواردی از جناس، تکرار، تغییر در املا و تلفظ واژگان و نوواژه‌ها نیز مشاهده ‌گردی (1982: 204) و گیس (1982: 6)، همانند یی تجارییشتر برای جلب توجه مخاطب مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linguistic Devices in Naming Trade Centers and Shops in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Sorahi
  • Abbas Lotfi Forushani
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the naming process of Isfahan's trade centers and shops. Dyer (1982) believes that one of the most important characteristics of commercial advertisements is to attract the addressees’ attention. Geis (1982) also assumes that an appropriate and relevant trade name may behave as a small advertisement to attract the customer's attention. Regarding these ideas, two questions are addressed here: first, whether the properties of commercial advertisements can be seen among the names of trade centers and shops or not; and second, if the answer is positive, what characteristics they have in common. The results of the study show that some of the linguistic properties of commercial advertisements, such as the use of metaphor, metonymy, foreign words, pun, repetition, etc. exist in the names of Isfahan’s trade centers and shops as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • naming
  • language of advertisement
  • metaphor

فایل پی دی اف را دریافت نمایید