تبدیل متن محاوره به رسمی فارسی با استفاده از شبکه‌های عصبی مبتنی بر مبدل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 ...........

2 دانشجو، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

10.30465/lsi.2023.8498

چکیده

در دنیای امروز شاهد رشد تولید داده‌‎های مختلف از جمله داده‌های متنی هستیم و همواره حجم زیادی از داده‎‌های متنی به روش‌های مختلف به خصوص در شبکه‌‎های اجتماعی تولید می‎‌شود. ولی این متن‌‎ها غالباً غیررسمی و دارای خطاهای بسیاری هستند که باعث می‌‎شود امکان استفاده از آن‏ها در بسیاری از پردازش‎‌های زبان طبیعی وجود نداشته باشد. در این مقاله به تبدیل متن محاوره به متن رسمی در زبان فارسی پرداخته‌شده است. برای این منظور دو مدل مختلف براساس مدل کدگذار-کدگشا و مدل مبدل که از به‌روزترین مدل‌های دنباله-به-دنباله هستند پیاده‌سازی شده‌اند. در کنار استفاده از مدل‌های شبکه عصبی، مجموعه‌ای از قواعد در تبدیل محاوره به رسمی فراهم شده‌اند و تأثیر استفاده از این قواعد در کنار هر یک از دو مدل بررسی شده است. در انتها نتایج مدل‌های گفته شده مقایسه شده‌اند که در بهترین حالت این نتایج به دست آمده به دقت ۷۰.۷ درصد در معیار بلوی ارتقاء یافته رسیده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Transformer-based Neural Models for Converting Informal to Formal Text in Persian

نویسندگان [English]

  • ....... ........ 1
  • Majid Adibian 2
1 .............
2 Computer Engineering Department, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

ر دنیای امروز شاهد رشد تولید داده‌‎های مختلف از جمله داده‌های متنی هستیم و همواره حجم زیادی از داده‎‌های متنی به روش‌های مختلف به خصوص در شبکه‌‎های اجتماعی تولید می‎‌شود. ولی این متن‌‎ها غالباً غیررسمی و دارای خطاهای بسیاری هستند که باعث می‌‎شود امکان استفاده از آن‏ها در بسیاری از پردازش‎‌های زبان طبیعی وجود نداشته باشد. در این مقاله به تبدیل متن محاوره به متن رسمی در زبان فارسی پرداخته‌شده است. برای این منظور دو مدل مختلف براساس مدل کدگذار-کدگشا و مدل مبدل که از به‌روزترین مدل‌های دنباله-به-دنباله هستند پیاده‌سازی شده‌اند. در کنار استفاده از مدل‌های شبکه عصبی، مجموعه‌ای از قواعد در تبدیل محاوره به رسمی فراهم شده‌اند و تأثیر استفاده از این قواعد در کنار هر یک از دو مدل بررسی شده است. در انتها نتایج مدل‌های گفته شده مقایسه شده‌اند که در بهترین حالت این نتایج به دست آمده به دقت ۷۰.۷ درصد در معیار بلوی ارتقاء یافته رسیده‌اند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • پردازش زبان طبیعی
  • تبدیل محاوره به رسمی
  • مدل کدگذار-کدگشا
  • مدل مبدل