مبانی زبان‌شناسی ایرانی: زبان‌های دوره میانه و نو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

چکیده

مبانی زبان‌شناسی ایرانی: زبان‌های دوره میانه و نو. شورای ویراستاران: م. ن. باگالوبف، و. ن. افیموف، د.ای. ادلمان، سرویراستار: و. ن. افیموف،  مؤسسة زبان‌شناسی فرهنگستان علوم روسیه، مسکو، مؤسسة ادبیات شرقی، 2008، 446 صفحه

عنوان مقاله [English]

(РАН 2008). Основы иранского языкознания среднеиранские и новоиранские языки/Редкол.: М. Н. Боголюбов, В. А. Ефимов (отв. Ред.) Д. И.Эдельман; Ин-т языкознания РАН. 446 с. М: Вост. Лит.

نویسنده [English]

  • Leila Asgari

فایل پی دی اف را دریافت نمایید