در جستجوی نشانه‌ها: نشانه‌شناسی‌، ادبیات، واسازی، جاناتان کالر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان‌شناسی همگانی

چکیده

در جستجوی نشانه‌ها: نشانهشناسی‌، ادبیات، واسازیی لیلا صادقی و تینا امرالهی، تهران: نشر علم، چاپ دوم،۱۳۹۰،۴۷۱صفحه

عنوان مقاله [English]

Culler, Jonathan. (2001). The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction. London: Routledge.

نویسنده [English]

  • Alireza Falsafi

فایل پی دی اف را دریافت نمایید