بررسی معنایی افعال مرکبِ اندام‏بنیاد در زبان فارسی: رویکردی شناختی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای زبان‌شناسی همگانی

چکیده

رویی شناختییی در دهة 1970 جوانه زد، شامل چندین نظرییی برخوردارند. معنی‏شناسانِ شناختی، همچون لیی و مفاهیم را ازطرییریِ طرح‏واره‏های تصورییر میین تجسم ذهنی در ساخت‏های زبانیی‏شود. با بررسییاد در زبان فارسیی نگرش دبیرمقدم (1384) گردآوری شده‏اند، چنین به‌نظر مییییری طرح‏واره‏های تصوری قابل تأیید است، و در واقع، می‏توان عامل اصلییری طرح‏واره‏های تصوری را «هستة معنایییی‏شناسی شناختی در توجیه معنایی تمامی‌هم ازطریق به‌دست‌دادنِ طرح‏واره‏های تصورییی لازم و مطلوب برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A semantic study of body-based compound verbs in Persian: A cognitive approach

نویسنده [English]

  • Raheleh Gandomkar
چکیده [English]

The present paper is an attempt to show the behavior of 176 body-based compound verbs in Persian, using a cognitive semantics framework, derived from formal linguistics in the 1970s. It focuses on ‘the image schema’. The findings show that the semantic core of a compound verb has the main role in forming the image schema of that verb. However, cognitive linguistics seems to lack absolute efficiency in explaining compound verbs semantically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantics
  • cognitive linguistics
  • image schema
  • Compound verb
  • Body-based word

فابل پی دی اف را دریافت نمایید