کلیدواژه‌ها = گفتار
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فرایندهای واجی کودکان 4 تا 6 سالۀ فارسی‌زبان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 51-60

ناهید جلیله‌وند؛ زینب دمرچی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمدرضا کیهانی


2. بررسی نظام متنی نمایش رادیویی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1386، صفحه 73-87

فرزان سجودی؛ مژگان مخاطبی اردکانی