توجه قبل از ارسال مقاله به موارد زیر توجه کنید:

1-    بهتر است با ایمیلی غیر از yahoo  در سامانه ثبت نام فرمایید.

2- برای راهنمای استفاده از سامانه (اینجا را کلیک کنید)

3-کاربران محترم توجه داشته باشند که دریافت کد مقاله به معنای ارسال مقاله نیست. کاربران باید تمام مراحل را طی نمایید تا در پایان صفحه تایید ارسال مقاله مشاهده شود (برای مشاهده نمونه اینجا کلیک کنید)

4-در مرحله آخر ارسال مقاله، توجه داشته باشید که حتما از منوی نوع مقاله ، فایل اصلی مقاله را انتخاب کنید، تا مراحل ارسال کامل شود(برای مشاهده تصویر نمونه اینجا کلیک کنید)

5-در صورتی که رمز به ایمیل شما ارسال نشد و یا رمز خود را فراموش کرده ایید مجددا از طریق این لینک تلاش فرمایید.

شماره جاری: دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن زبان شناسی ایران

مدیر مسئول سردبیر