بررسی فرایندهای واجی کودکان 4 تا 6 سالۀ فارسی‌زبان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

فرایندهای واجی، عمل‌کردهایی ذهنی هستند که سبب می‌شوند به‌جای آواهایی که ازلحاظ تولیدی برای فرد مشکل‌اند، آواهای طبقات ساده‌تر به‌کار روند. با افزایش سن و رشد مجموعۀ واج‌ها و مهارت‌های گفتاری کودک، به‌تدریج از تعداد فرایندها کاسته می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی فرایندهای واجی و محدودۀ سنی زوال آن‌ها درگروهیۀ فارسی‌زبان است. نمونۀۀ طبیعیِ فارسی‌زبانِ شهر تهران با استفاده از 106 تصویر گردآوری و مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌یبی زوال فرایۀ همخوانی بعد از 6 سالگی است و با افزایش سن، تعداد فرایندهای واجیی‌یی‌ی و تسلط بیی بالاتر بر نحوۀ تلفظ لغات باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of phonological processes of 4 - 6 years old Persian Speaking Children

نویسندگان [English]

  • Nahid Jalilevand 1
  • Zeinab Damarchi 1
  • Behrouz Mahmoudi Bakhtiari 2
  • Mohammad Reza Keihani 1
چکیده [English]

Phonological processes comprise a conceptual function causing the use of more simple category of sounds instead of sounds that are more difficult to produce. As the child grows older, his/her phoneme inventory and speech skills develop, and this leads to the gradual reduction in the number of the processes. The purpose of this study was to search for the phonological processes of word utterance in Persian and their decrease in children aged four to six. The sample consisted of the speech of 48 Persian-speaking children in Tehran, aged 4-6 , collected through the use of 106 pictures. The results showed that cluster reduction starts almost after the age of 6, and that as the child grows older, the number of   phonological processes decreases. This may be an indication of the development of phonological conception in older children and the greater mastery of older children over pronunciation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • speech
  • phonological process
  • 4-6 years old children
  • stopping
  • cluster reduction

فایل پی دی اف را دریافت نمایید