کلیدواژه‌ها = ساخت اطلاعی
تعداد مقالات: 4
1. بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

فریده حق بین؛ پریسا نجفی


2. بازنمایی ساخت اطلاعی درونی و بیرونی در جملات مرکب زبان فارسی

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-25

فریده حق بین؛ پریسا نجفی


3. بررسی آکوستیکی قلب نحوی مفعول صریح در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1387، صفحه 124-143

ندا موسوی


4. بررسی ساخت اطلاعی جمله در داستان بوف‌کور

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-13

فردوس آقاگل‌زاده؛ سیدحسین رضویان