کلیدواژه‌ها = تضعیف
تعداد مقالات: 2
1. برخی از فرآیندهای واجی در گویش گیلکی رودسر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1386، صفحه 21-38

عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا؛ منصور شعبانی


2. توصیف دستگاه واجی گویش دلواری

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 77-93

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ شیرین ممسنی