نویسنده = سحر بهرامی خورشید
بازنمایی‌های ایدئولوژیک در گفتمان سیاسی برجام مطالعۀ موردی سخنرانی رؤسای جمهور ایران و آمریکا رویکرد نقش‌گرای نظام‌مند

دوره 17، شماره 34، دی 1400، صفحه 113-132

10.30465/lsi.2022.8437

علی مالمیر؛ حیات عامری؛ محمد دبیرمقدم؛ فردوس آقاگلزاده؛ سحر بهرامی خورشید


چندمعناییِ واژۀ «بیان» در قرآن کریم: نگرش چندمعنایی نظام‏مند

دوره 15، شماره 29، خرداد 1398، صفحه 137-158

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ علی مالمیر