آشنایی با نشانه‌شناسی اجتماعی. تئو ون‌لیوون، ترجمۀ محسن نوبخت، تهران، نشر علمی، 1395، 528 صفحه + 14.

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

نشانه‌شناسی، به‌عنوان روش پژوهش در شناخت دلالت‌ها، در میانۀ قرن بیستم همراه با جنبش ساخت‌گرایی، به‌ویژه در فرانسه، اهمیت چشمگیری پیداکرد. نشانه‌شناسی اجتماعی نیز برپایۀ نشانه‌شناسی اولیۀ مطرح‌شده از جانب سوسور پدیدار گشته  و با تمرکز بر کارکرد نشانه‌ها، به بحث در مورد تولید معنا و چگونگی معنادارشدن نشانه‌ها می‌پردازد. از این منظر، تردیدی نیست که پدیده‌های اجتماعی به‌خودی‌خود و به‌تنهایی معنا پیدا نمی‌کنند، بلکه در درون شبکه‌ای از معانی جای می‌گیرند و دارای چارچوبی فرهنگی هستند. تئو ون‌لیوون مدیرگروه هنر و علوم در دانشگاه تکنولوژی سیدنی است. وی در دانشگاه‌ هنر لندن و بسیاری از دانشگاه‌های دیگر نیز به تدریس اشتغال داشته است. ون‌لیوون یکی از صاحب‌نظران برجسته در زمینۀ تحلیل گفتمان و نشانه‌شناسی است که کتاب‌ها و مقالات باارزشی در این زمینه‌ نوشته است (رک. مصاحبه با تئو ون‌ لیوون، 2013).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

no English title

نویسنده [English]

  • Golrokh Saeednia
.

فایل پی ید اف را دریافت کنید.

ون‌لیوون، تئو (1395). آشنایی با نشانه‌شناسی اجتماعی. ترجمۀ محسن نوبخت، تهران: نشر علمی.

Aristotle (1954). The Rhetoric and the Poetics. New York, Random House

Cross, J. (2013, March 12). Interview with Theo van Leeuwen. Retrieved October 01, 2017, from http://figureground.org/interview-with-theo-van-leeuwen/

Hlliday, M. A .K. (1978). Language as a Social Semiotic. London, Arnold.

Van Leeuwen, T. (2005). Introducing social semiotics. Routledge.