فرهنگ ریشه‌شناختی فارسی، محمد حسن‌دوست، 1393 تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دورۀ پنج جلدی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

جلد نخست این مجموعه در سال 1383 زیر همین نام به‌نظارت روانشاد دکتر سرکاراتی و با مقدمه‌ای از ایشان از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی انتشار یافته است؛ اما در مجموعۀ پنج جلدی کنونی ساختار جلد اول، شیوۀ کار و واژه‌ها، تغییر اساسی یافته و مقدمه‌ای در 165 صفحه، شامل تحولات تاریخی واج‌های فارسی (پیوست یکم در 61 صفحه)، و سپس پیوست دوم و فهرست سوم شامل جدول تطبیقی واج‌های زبان فرضی هندواروپایی و تحولات شایع آنها در زبان هندواروپاییِ مادر در قالب جدول‌هایی برای هریک از زبان‌ها آمده است. سرواژه‌ها و آگاهی ذیل آنها نیز به‌نسبتِ جلد پیشین تغییر یافته است، به‌گونه‌ای که باید جلد نخستِ کنونی را تألیفی مستقل از جلد پیشین به‌شمار آورد.
مؤلفِ مجموعه، دکتر محمد حسن‌دوست، عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دانش‌آموختۀ رشتۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی است و از تحولات تاریخی زبان فارسی و گویش‌های آن شناختی علمی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

No English Title

نویسنده [English]

  • Mohammad Taghi RashedMohasel

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

حسن­دوست، محمد (1383). فرهنگ ریشه­شناختی فارسی، زیر نظر بهمن سرکاراتی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
حسن­دوست، محمد (1389). فرهنگ تطبیقی-موضوعی زبان­ها و گویش­های ایرانی، جلد اول و دوم. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
حسن­دوست، محمد (1393). فرهنگ ریشه­شناختی فارسی، جلد 1-5. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
راشد محصل، محمدتقی (1372). «دربارۀ چند واژۀ کهن فارسی»، مرز پرگهر، نامگانی استاد علی سامی. شیراز: انتشارات نوید.
رضایی، جمال (1370). واژه‌نامۀ گویشِ بیرجند. تهران: روزبهان.
زمردیان، رضا (1385). واژه‌نامۀ گویشِ قاین. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
کیا، صادق (1390). واژه­نامه شصت و هفت گویش. تهران:  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
متینی، جلال (1347). گزدم و کژدم. مجلۀ دانشکدۀ ادبیات مشهد، ش4: 13-1.
میرفخرایی، مهشید (1367). روایت پهلوی. تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 
Bartholomae, C. (1961). Altiranisches wörterbuch. Berlin: De Gruyter.