بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه هنر تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تهران مرکز

چکیده

مقالة حاضر در مورد بررسی کارکرد نشانه‌های صوتی و ترفندهای گفتمانی در متون تبلیغات بازرگانی  رادیویی است. هدف از این تحقیقِ توصیفی این بود که ببینیم برای انتقال معانی صریح و ضمنی این متون از چه فنون و امکانات شنیداری بهره برداری می‌شود.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یازده نمونة تبلیغ رادیویی حاکی از آن است که در طراحیِ متونِ چند لایه‌ایِ تبلیغات رادیویی،  لایه‌های مختلفی که خاص این رسانه شنیداری است، یعنی لایه‌های گفتار، موسیقی و صداهای محیطی برای درک و نیز ترغیب شنونده به خرید کالاها یا استفاده از خدمات، به‌کار گرفته می‌شوند و نیز ترفندهای گفتمانی و نقش ترغیبی زبان در این میان نقشی اساسی ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Textual and Communicative Functions of Radio Advertisements

نویسندگان [English]

  • Farzan Sojoodi 1
  • Zahra Namvar 2
چکیده [English]

This article mainly aims at studying the functions of audio signs and discourse strategies in radio advertisements. In fact, we are going to know that  for  denotation  and connotation meanings of these  texts, which  sonic  techniques  and  facilities  have  been  used.
The  results  of 11 radio  advertisements  analysis  show  that  in designing  of  these  multi-layer  texts, different  sonic  layers  such  as  speech, music  and  sound  effects  are used  to  pursue  listener  to  purchase  goods  or  use  advertised  services. Also discourse  factors  and persuasive function  of  language play main  role  in  this  process.

به فایل پی دی اف مراجعه شود.

ـ خجسته، حسن (1381)، درآمدی بر جامعه شناسی رادیو، تهران: انتشارات تحقیق و توسعه صدا.
ـ سجودی، فرزان (1382)، نشانه‌شناسی‌ کاربردی، تهران: نشر قصه.
ـ سجودی، فرزان و محمد پروری (1384)، "نشانه شناسی رادیو"، زبان و رسانه با گرایش به زبان فارسی و رادیو، تهران: طرح آینده: 347 ـ 335
ـ فرکلاف، نورمن (1379)، تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمة گروه مترجمان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
ـ کرایسل، اندرو (1381)، درک رادیو، ترجمة معصومه عصام، تهران: انتشارات تحقیق و توسعة صدا.
 
- Brown, Gillian and Yule,  George(1983), Discourse analysis, Cambridge University Press.
- Beasley, Ron and Danesi, Marcel (2002), Persuasive Signs The Semiotics of Advertising, Berlin : New York :Mouton de Gruyter.