بررسی تلفظ واکه شوا توسط فارسی زبانان: کاربرد آواشناسی آکوستیکی برای اهداف آموزشی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

تحلیل صوت‌شناختیِ آواهای گفتار با اهداف مختلفی انجام می‌شود، که مقاصد آموزشی یکی از آنها است. در آموزش زبان دوم معمولاً گفته می‌شود که فراگیران، واکه‌های ناآشنای زبان دوم را مشابهِ نزدیک‌ترین واکه به زبان خودشان تلفظ می‌کنند. از آنجا که تلفظ در یادگیری زبان و ایجاد ارتباط مؤثر است، در این مقاله ویژگی‌های صوت‌شناختیِ تلفظ واکۀ ناآشنای [] انگلیسی آمریکایی توسط فراگیران فارسی‌زبان، بررسی شده‌ است. به این منظور متغیرهای آکوستیکیِ سازه‌های اول، دوم و سوم در پاره‌گفتارِ ضبط شده، با معادلِ تلفظ آن توسط فرد بومیِ انگلیسی آمریکایی (AE)، در تلفظ دو واکۀ [] و [e]  مقایسه شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داده است که متغیر سازۀ اول و دوم در واکۀ []، در تلفظِ دو گروهِ گویشوران، اختلاف معنادار نشان داده است ولی سازۀ سومِ این واکه اختلاف معناداری نشان نمی‌دهد؛ در مورد هر سه سازۀ اول واکة  [e]، اما، اختلاف معناداری گزارش شده است. درنهایت، در مواردی که اختلاف هریک از متغیرهای مذکور معنادار بوده است، بر اساس ملاحظات صوت‌شناختی، جهت بهبود تلفظ واکه‌های مورد نظر نزد فارسی‌زبانان، توصیه‌هایی آموزشی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Persian EFL Learners' Pronunciation of English schwa: Using Acoustic Phonetics for Pedagogical Purposes

نویسندگان [English]

  • Najmeh Alimardani 1
  • Batool Alinejad 2
چکیده [English]

Acoustic analysis of speech sounds in Phonetics has been served different purposes, of which pedagogy is. Second language learners are said to usually substitute unfamiliar vowels with more similar ones in their own language. Since correct pronunciation is very important in establishing effective communication, acoustic properties of unfamiliar and controversial American English / / pronounced by Persian EFL learners have been studied in this paper. To do this, acoustic parameters of the first three formants of [] and the similar often substitutable vowel [e]  were measured after being taped and were compared with the native American English pronunciations of these two vowels.   
   The acoustic measurements revealed significant differences between F1 and F2, but F3, of the [] tokens of the native English speaker and those of the Persian learners while all three formants of [e] tokens showed significant differences . Finally, in  cases where formant frequency values were significantly different between the two languages, some pedagogical suggestions were made on the basis of the acoustic considerations for articulatory improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schwa
  • formant
  • Persian EFL Learners
  • English Language
  • acoustic phonetics

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

شیخ‌سنگ‌تجن، شهین و محمود بی‌جن‌خان (1392). ”بررسی ماهیت صوت‌شناختی واکه‌های فارسی در هجاهای گفتار اظهاری“. زبان¬پژوهی. ش 8، 116- 97.
علی‌نژاد، بتول و فهیمه حسینی‌بالام (1391). مبانی آواشناسی آکوستیکی. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
فرای، دی. بی. (1369). فیزیک گفتار، مقدمه‌ای بر آواشناسی آکوستیک. ترجمه نادر جهانگیری. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
محمدی، امید و جمشید پورقریب (1386). ”تعیین ساختارهای سازه‌ای زبان فارسی و مقایسۀ آنها بین کودکان 7 تا 9 سال و بزرگسالان 18 تا 22 سال فارسی‌زبان“. مجلۀ علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. ج 9، ش 2، پیاپی (26)، 111- 105.

Bauman-Waengler, J. (2009). Introduction to Phonetics and Phonology from Concepts to Transcription. NewYork: Pearson.
Clark, J and C. Yallop (1995). An introduction to phonetics and phonology. Oxford: Oxford University Press.
Harington, J. and S. Cassidy (1999). Techniques in speech acoustics. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Hillenbrand, J. and L. A. Getty and M. J. Clark and K. Wheeler (1995). “Acoustic characteristics of American English vowels”. The Journal of the Acoustical Society of America, 97, 3099.
Hunter, G. and H. Kebede (2012). “Formant frequencies of British English vowels produced by native speakers of Farsi”. Acoustics 2012 Nantes.
Iverson, P. and B. G. Evans (2009). “Learning English vowels with different first-language vowel systems: Perception of formant targets, formant movement, and duration”. The Journal of the Acoustical Society of America, 122, 2842.
Iverson, P. and P. K. Kuhl (1995). “Mapping the perceptual magnet effect for speech using signal detection theory and multidimensional scaling”. The Journal of the Acoustical Society of America, 97 (1), 553-562.
Kewley-Porr, D. and R. Akahane-Yamada and K. Aikaea (1996). “Intelligibility and acoustic correlates of Japanese accented English vowels”. Paper presented at the Spoken Language, 1996. ICSLP 96. Proceedings, Fourth International Conference on spoken language processing.
Lacabex, E. G., Lecumberri, M. and M. Cooke (2008). “Perception of English Vowel Reduction by Trained Spanish Speakers”. In A. Rauber and M. Watkins and B. Baptista (Eds.): New Sounds 2007: Proceedings of the Fifth International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech, 293-299).
Ladefoged, P. (2001). A course in phonetics. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Ladefoged, P.  (2006). Vowels and consonants, an introduction to the sounds of languages. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
Ogden, R. (2009). An introduction to English phonetics. Edinburgh: Edinburgh  University Press.
Rahimpour, M. and M. Saedi (2011). “A Phonological Contrastive Analysis of Kurdish and English”. International Journal of English Linguistics, 1(2), 73.
Roach, P. (2009). English Phonetics and Phonology. 4th  edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Samareh, Y. (1999). Phonetics of Persian language. Tehran: Markaze nashre daneshgahi.
Thyler, N. and L. Hichson and B. Dodd (2000). The perceptual magnet effect in Australian English vowels. Perception and Psychophysics, 62(1), 1-20.
Vergun, A. (2006). A Longitudinal Study of the Acquisition of American English Vowels. Portland State University.

شیخ‌سنگ‌تجن، شهین و محمود بی‌جن‌خان ”بررسی ماهیت صوت‌شناختی واکه‌های فارسی در هجاهای گفتار اظهاری“
علی‌نژاد، بتول و فهیمه حسینی‌بالام مبانی آواشناسی آکوستیکی
فرای، دی. بی. فیزیک گفتار، مقدمه‌ای بر آواشناسی آکوستیک
محمدی، امید و جمشید پورقریب ”تعیین ساختارهای سازه‌ای زبان فارسی و مقایسۀ آنها بین کودکان 7 تا 9 سال و بزرگسالان 18 تا 22 سال فارسی‌زبان“
Bauman-Waengler, J. Introduction to Phonetics and Phonology from Concepts to Transcription
Clark, J and C. Yallop An introduction to phonetics and phonology
Harington, J. and S. Cassidy Techniques in speech acoustics
Hillenbrand, J. and L. A. Getty and M. J. Clark and K. Wheeler “Acoustic characteristics of American English vowels”
Hunter, G. and H. Kebede “Formant frequencies of British English vowels produced by native speakers of Farsi”
Iverson, P. and B. G. Evans “Learning English vowels with different first-language vowel systems: Perception of formant targets, formant movement, and duration”
Iverson, P. and P. K. Kuhl “Mapping the perceptual magnet effect for speech using signal detection theory and multidimensional scaling”
Kewley-Porr, D. and R. Akahane-Yamada and K. Aikaea “Intelligibility and acoustic correlates of Japanese accented English vowels”
Lacabex, E. G., Lecumberri, M. and M. Cooke “Perception of English Vowel Reduction by Trained Spanish Speakers”
Ladefoged, P. A course in phonetics
Ladefoged, P. Vowels and consonants, an introduction to the sounds of languages
Ogden, R. An introduction to English phonetics
Rahimpour, M. and M. Saedi “A Phonological Contrastive Analysis of Kurdish and English”
Roach, P. English Phonetics and Phonology
Samareh, Y. Phonetics of Persian language
Thyler, N. and L. Hichson and B. Dodd The perceptual magnet effect in Australian English vowels
Vergun, A. A Longitudinal Study of the Acquisition of American English Vowels