سببی‌سازی به‌عنوان فرایند تغییر ظرفیت در زبان کردی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2