زبان و جهانی شدن ، نورمن فرکلاف ، انتشارات روتلیج، 2006، دو+ 186صفحه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای زبانش شناسی همگانی

چکیده

زبان به باور فرکلاف این قدرت را دارد که به اهداف سیاسی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شکل دهد، تغییرات این روندها را نشان دهد و خود به گونه ای عامل این تغییرات شود. امروزه سیاستمداران غربی در سخنان خود به فرآیند "جهانی شدن" اشاره بسیار دارند، و آن را پدیده ای ضروری می دانند که به هرحال اتفاق می افتد. رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی با روش های تحلیلی خود می تواند روابط قدرت پنهان در این نوع گفتمان ها را آشکار سازد و توازن نوینی را که در جهان اقتصادی/سیاسی به وجود آمده، مورد بررسی قرار دهد. هم اکنون چند تحلیل گر به پردازش فرآیند جهانی شدن در قالب کتاب و مقاله همت گماشته اند که از آن میان می توان به کتاب زبان و جهانی شدن اثر زبان شناس برجسته نورمن فرکلاف اشاره کرد. پیش از این از او کتاب های زبان و قدرت(1989)، گفتمان و تغییرات اجتماعی (1992) و کتاب گفتمان رسانه ای(1995) به چاپ رسیده است. هر چند که از انتشار کتاب زبان و قدرت نزدیک به دو دهه گذشته است، باید توجه داشت که در آن دوران پدیدة جهانی شدن مانند امروز در دستور کار تحلیل گران قرار نگرفته بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Language and Globalization

نویسنده [English]

  • Golrokh saeednia

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

Steger.M.(2005) Globalism: Market Ideology meets Terrorism, Lahnham: Rowman and Littlefield.
Fairclough, N. (1989). Language and power. London: Longman.
Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity Press.
Fairclough, N. (1995). Media discourse. London: Arnold.
Falk, R (1999) Predatory Globalization. A Critique, Cambridge: Polity Press.
Mac Donald, R.(1994) Fiddy jobs, undeclared working and the something for nothing society, Work Employment and Society 14.4:84-106.
Robertson, R.(1992) Globalization, London: Sage.
Jackson, R. (2005) Writing the War on Terrorism. Language, Politics and Counter-terrorism, Manchester: Manchester University Press.