تجزیه و تحلیلِ صوت‌شناختیِ سایشی‌شدگیِ انسایشی‌های /ʤ/ و /ʧ/: فرضیة جوازدهیِ سرنخی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

2 دانشگاه تهران

چکیده

تجزیه و تحلیلِ صوت‌شناختیِ فرایندِ سایشی‌شدگیِ[1] همخوان‌های انسایشی‌ در گفتارِ پیوستة[2] فارسی نشان می‌دهد که سایشی‌شدگیِ انسایشی‌های فارسی مبتنی بر جوازدهیِ سرنخی[3] (استریادی[4]، 1997 و 2001؛ فلمینگ[5] 2002) و  نه جوازدهیِ نواییِ[6] گفتار (نسپر[7] [P1] و فوگل[P2] [M3] [8]، 1986) است. فارسی‌زبانان مهم‌ترین هم‌بستة ادراکی[9] همخوان‌های انسایشی، یعنی دیرشِ سکوت[10]، را در توالی انسایشی- انسدادی به‌دلیلِ هزینه و کوششِ بالای تولیدی، بر روی موجِ صوتیِ گفتار پیاده‌ نمی‌کنند. پنج گویشور مرد، بین سنین 20 تا 30 سال، همخوان‌های انسایشی /ʧ/ و /ʤ/ را قبل‌از انسدادی‌های لبی /p, b/، دندانی /t, d/ و کامی /k, g/ سه‌بار تکرار کردند و درنتیجه 720 نمونة آوایی به‌دست آمد. سبکِ گفتار، فارسیِ غیررسمیِ محاوره‌ای است که در شهر تهران به آن صحبت می‌شود. تجزیه و تحلیلِ آکوستیکیِ داده‌ها نشان می‌دهد که در نمونه‌های انسایشیِ فاقدِ بست، خنثی‌شدگیِ مقوله‌ایِ[11] انسایشی به سایشی روی داده است و در نمونه‌هایی که بستِ انسایشی به‌طورِ ناقص تولید شده است، کاهشِ مدرجِ[12] سرنخ‌های صوت‌شناختی[13]، منجربه سایشی‌شدگیِ آوایی شده است، در این نمونه‌ها، تمایز واجیِ مقوله‌های انسایشی- سایشی حفظ شده است.[1]. spirantization


[2]. connected speech


[3]. licensing by cue


[4]. D. Steriade


[5]. E. Flemming


[6]. licensing by prosody


[7] . M. Nespor


[8].  I. Vogel


[9]. perceptual correlate


[10]. silence duration


[11]. categorical neutralization


[12]. gradient reduction


[13]. acoustic cues

 [P1]لطفاً دو اسم را تک تک زیرنویس بدهید
 [P2]تلفظِ آلمانی:  فوگل
 [M3]موارد تصحیح شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Acoustic Analysis of Spirantization of the Persian Affricates: Licensing by Cue Hypothesis

نویسندگان [English]

  • Zahra Mahmoodzade 1
  • Mahmood Bijankhan 2
چکیده [English]

Spirantization is a categorical phonological pattern in which affricates are produced without closures. The acoustic analysis of  spirantization of the Persian affricates showed that, in connected speech, the friction of affricates  is licensed by cue (Steriade (1997, 2001 and Flemming 2002) and not by prosody (Nespor and Vogel 1986). In order to minimize the  articulatory efforts and costs in clusters composed of affricates, Persian speakers do not implement the most salient perceptual correlate of affricate manner, i.e. silence duration, in the waveform. Spirantization  is a gradient phonetic weakening in which closure of affricates reduces in time and at the same time affricate-fricative opposition is maintained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • affricates
  • spirantization
  • Licensing by Cue
  • Licensing by Prosody

فایل پی دی اف را دریافت نمایید