جنبه‌ها‌ی صوری و معنایی عناصر وجهی در جمله‌های فارسی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

یان زبان در برابر جملات وجهی‌العمل آنها در مقابل جمله‌های غیروجهی متفاوت است. از مهمترین و معمولترین راههای بیان جمله های وجهی استفاده از عناصر وجهی از قبیل افعال وجهی، قیود جمله، و دسته مشخصی از افعال واژگانی است. از اهداف این تحقیق، تحلیل و تبیین نقشها، انواع و درجات مفهوم وجهیت در فارسی امروز است. این پژوهش همچنین تمایز مطلوبی را میان جنبه های صوری و معنائی مقوله وجهیت در فارسی ایجاد می
پژوهش حاضر برای نخستین مرتبه، نشان میخواستن علاوه بر نقشی‌های زمان آینده ایفا می‌یله مناسبی برای بیان درجه قوی وجهیت است، به گونه‌ایی متضمن وقوع رخداد می‌شود، و این مهم از دید تمامی پژوهش‌های پیشین پنهان مانده است. بنابراین براحتی می‌ی ازهر سه درجه ضعیف، متوسط و قوی وجهیت بهره مند است. در باب انواع وجهیت نیز بایی‌های فارسی زبان، هر سه نوع وجهییت معرفتی، پویا و الزامی، در فارسی امروز بطور عادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formal and semantic aspects of modal elements in Persian sentences

نویسنده [English]

  • Jalal Rahimian
چکیده [English]

The way speakers react towards modal structures basically differs from the way they treat independent constructions. The most common means of expressing modality are modal components such as modal verbs, sentence adverbs and certain lexical verbs. The present paper focuses on modal constructions and aims at analyzing modality, its functions, types and degrees in modern Persian. It also makes a distinction between formal and semantic dimensions of modality in this language.
This paper demonstrates, for the first time, that xâstan ,  in addition to its role as a future tense auxiliary , can be considered a modal auxiliary which entails a proposition. This means that the modal auxiliary  xâstan  is a proper means of expressing a strong degree of modality in Persian, a fact  unnoticed in previous studies. Accordingly, one can claim that Persian benefits from all the three degrees of modality, i.e.  weak, moderate and strong. As for types of modality, the paper provides examples of all the three types, i.e. epistemic, dynamic and deontic in sentences extracted from Iranian daily newspapers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modal auxiliary
  • modal component
  • type of modality
  • degree of modality

فایل پی دی اف را دریافت نمایید