زبان‌شناسی اجتماعی: بررسی انتخاب‌های سخن‌گویانِ زبان، فلوریان کالمس

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

زبان‌شناسی اجتماعی: بررسی انتخاب‌های سخن‌گویانِ زبان، فلورییج، 2005، 263 صفحه

عنوان مقاله [English]

Coulmas Florian. (2005). Sociolinguistics: The Study of Speaker’s Choices. Cambridge: Cambridge University Press.

نویسنده [English]

  • Sharareh Mozafari

فایل پی دی اف را دریافت نمایید