پاسخ به “نقدی بر تحلیل پوسته‌ایِ گروه فعلی در زبان فارسی”

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

انوشه (1388)، در مقاله‌ای با عنوان “نقدی بر تحلیل پوسته‌ایِ گروه فعلی در زبان فارسی” مقالۀ “تحلیل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پایۀ برنامۀ کمینه‌گرا” آهنگر(1387)، را مورد نقد قرار داده است.
ابتدا لازم می‌دانم تا سپاس فراوان خود را از نقدکنندۀ گرامی و همچنین مجلۀ زبان و زبان‌شناسی، که امکان مناسبی برای ارائه، تحلیل و نقد مقاله‌های چاپ‌شده فراهم آورده است، ابراز نمایم. نگارنده، مورد (1- الف) در این نقد، که اشتباه حروف‌چینی بوده است، را تأیید می‌کند. اما طرح سایر ایرادهای وارد بر این مقاله را تأمل‌برانگیز می‌داند. در زیر، ایرادهای مطرح‌شده، باتفصیل، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Abbasali Ahangar