بررسی فرایند حذف گروه فعلی در گزارش‌های زندۀ فوتبال رادیویی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان شناسی همگانی

چکیده

در مقالۀ حاضر نگارنده به بررسی مقولۀ حذف گروه فعلی در بافت گزارش‌های زندۀ فوتبال رادیویی پرداخته است. به‌این‌منظور، در ابتدا نگرش دستورنویسانِ ایرانی و غربی را به مقولۀ حذف معرفی کرده، و سپس انواع حذف را از دیدگاه زبان‌شناسانی چون هلیدی و حسن و همچنین کوئرک و دیگران طبقه‌بندی کرده است. مقولۀ حذف از دیدگاه معنا‌شناسیِ شناختی نیز مورد بررسی قرار گرفته­است. داده‌های مقاله حاضر از دو گزارش زنده فوتبال رادیویی گردآوری شده است. بررسی داده‌ها نشان دهنده آن است که ما می‌توانیم برای حذف واژگانی پیشنهادی هلیدی، در زبان فارسی، زیرمجموعه‌هایی، مانند حذف فعل لازم، حذف فعل مجهول، حذف فعل متعدی و .... قائل شویم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ellipsis of Verbal Group in Live Radio Football Reports

نویسنده [English]

  • Tahmineh Sheikhi
چکیده [English]

The main focus of this paper is the study of ellipsis of verbal group in live radio football reports. Different types of ellipsis are classified according to Halliday and Hassan, Quirk, and also from the perspective of cognitive semantics. The data of the study were gathered from two live radio football reports. The findings demonstrated that Halliday’s lexical ellipsis can be sub-classified in Persian into intransitive verb ellipsis, passive verb ellipsis, and transitive verb ellipsis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ellipsis
  • verbal group
  • cohesion
  • football report

فایل پی دی اف را دریافت نمایید.

آل احمد، جلال. (1337). مدیر مدرسه. تهران: انتشارات فردوس. ## افراشی، آزیتا. (1381). معنی‌شناسیِ بازتابی، فرضیه‌ای تازه در شناخت و تبیین معنی. رسالۀ دکتری. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی . ## انوری، حسن و حسن احمدی‌گیوی. (1376). دستور زبان فارسی2. تهران: فاطمی. ## حجازی، محمد. (1344). آیینه. تهران: کتابخانۀ ابن سینا. ## دانشور، سیمین. (1348). سووشون. تهران: انتشارات خوارزمی. ## زرین‌کوب، عبدالحسین. (1347). با کاروان حلّه: مجموعه نقد ادبی. تهران: محمدعلی علمی (ابن‌سینا). ## صفوی، کورش. (1379). درآمدی بر معنی‌شناسی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. ## ناتل خانلری، پرویز. (1351). دستور زبان فارسی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. ## De Beaugrande, R. & W. Dressler. (1981). Introduction to Text Linguistics. London :Longman. ## Halliday, M.A.K. & R. Hasan. (1976). Cohesion in English. London :Longman. ## Quirk, R. et. al. (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London :Longman. ## Shaki, M. (1964). A Study on Nominal Compounds in Neo-Persian. Praha, Nakladatelstvi, Ceskoslovenské Akademie Ved. ##