کلیدواژه‌ها = صفت
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ساختاری و معنایی صفت‌های برگرفته از نام جانوران در گویش لری بختیاری: تحلیلی در زبان‌شناسی زیست‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1398

مهناز طالبی دستنایی؛ فریبا قطره


3. کارکرد کلامیِ تقابل واژگانی در زبان فارسی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-74

علی رضاقلی فامیان


4. افزوده‌های صفت در فارسی در دستور وابستگی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-14

مرضیه بدیعی؛ امید طبیب‌زاده


5. به‌سوی طراحی شبکة واژگانیِ صفاتِ زبان فارسی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 125-136

مصطفی عاصی؛ علی رضاقلی‌فامیان؛ داریوش آقاجانی