کلیدواژه‌ها = تقابل معنایی
تعداد مقالات: 2
1. کارکرد کلامیِ تقابل واژگانی در زبان فارسی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-74

علی رضاقلی فامیان


2. به‌سوی طراحی شبکة واژگانیِ صفاتِ زبان فارسی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 125-136

مصطفی عاصی؛ علی رضاقلی‌فامیان؛ داریوش آقاجانی