کلیدواژه‌ها = هجا
تعداد مقالات: 2
1. ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین

دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-76

عباسعلی آهنگر؛ کارینا جهانی؛ گلناز مدرسی قوامی؛ فهیمه ساغریچی


2. تغییر واکه آغازین در واژه های دو هجایی یابیشتر لهجه همدانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 47-57

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ سحر بهرامی خورشید