کلیدواژه‌ها = متون حقوق مدنی فارسی
تعداد مقالات: 1
1. توصیف ویژگی‌های نحوی و واژگانی متون حقوق مدنی فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 105-136

بلقیس روشن؛ سپیده بهبودی