کلیدواژه‌ها = کاربردشناسی
تعداد مقالات: 3
1. انضمام در زبان فارسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1386، صفحه 125-143

مهرزاد منصوری


2. صرف و واژگان: واژه‌سازی و زایایی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1386، صفحه 149-157

سیدبهنام علوی‌مقدم


3. بررسی انواع تاکید در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 5-19

محمد راسخ مهند