کلیدواژه‌ها = تحصیلات
تعداد مقالات: 2
1. بررسی متغیرهای اجتماعی- زبانیِ فارسی در گویشِ نهبندانی: همخوان‌ها

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 71-114

عباسعلی آهنگر؛ محبوبه شاهسوار