کلیدواژه‌ها = اصل توزیعِ رسایی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 129-146

اعظم استاجی