کلیدواژه‌ها = فرایند واجی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 129-146

اعظم استاجی


2. بررسی فرایندهای واجی کودکان 4 تا 6 سالۀ فارسی‌زبان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 51-60

ناهید جلیله‌وند؛ زینب دمرچی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمدرضا کیهانی