کلیدواژه‌ها = درجۀ وجهیت
تعداد مقالات: 1
1. جنبه‌ها‌ی صوری و معنایی عناصر وجهی در جمله‌های فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 33-50

جلال رحیمیان