کلیدواژه‌ها = واژگان
تعداد مقالات: 4
1. نظام آوایی زبان فارسی در آینة آمار

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 65-90

محرم اسلامی؛ افشین رحیمی؛ سودابه اسلامی


2. فرایندهای واژه‌سازی زبان مخفی فارسی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 61-86

نگار مومنی


3. توصیف ویژگی‌های نحوی و واژگانی متون حقوق مدنی فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 105-136

بلقیس روشن؛ سپیده بهبودی


4. صرف و واژگان: واژه‌سازی و زایایی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1386، صفحه 149-157

سیدبهنام علوی‌مقدم