کلیدواژه‌ها = حذف
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل و توصیف فرایند کشش جبرانی در گویش کردی کلهری بر پایه نظریه بهینگی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 135-149

ابراهیم بدخشان؛ محمد زمانی


2. بررسی فرایند حذف گروه فعلی در گزارش‌های زندۀ فوتبال رادیویی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 115-128

تهمینه شیخی


3. برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1387، صفحه 94-107

عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا؛ فردوس آقاگل‌زاده؛ علی رضایی


4. برخی از فرآیندهای واجی در گویش گیلکی رودسر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1386، صفحه 21-38

عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا؛ منصور شعبانی