کلیدواژه‌ها = هسته
تعداد مقالات: 3
1. ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین

دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-76

عباسعلی آهنگر؛ کارینا جهانی؛ گلناز مدرسی قوامی؛ فهیمه ساغریچی


2. قواعد ساخت سازه‌ایِ فارسی باستان در کتیبۀ بیستون

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 93-109

محمد مهدی اسماعیلی؛ فاطمه حسن پور


3. بررسی مقولة کمی نما در زبان فارسی امروز

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-86

ارسلان گلفام؛ ایفا شفایی