نویسنده = عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا
تعداد مقالات: 2
1. برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1387، صفحه 94-107

عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا؛ فردوس آقاگل‌زاده؛ علی رضایی


2. برخی از فرآیندهای واجی در گویش گیلکی رودسر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1386، صفحه 21-38

عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا؛ منصور شعبانی