نویسنده = سالار منافی اناری
تعداد مقالات: 2
1. ممکن‌ها و ناممکن‌های ترجمه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 105-118

سالار منافی اناری


2. رویکردی زبانشناختی به ترجمه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 75-90

سالار منافی اناری