نویسنده = فریبا قطره
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ساختاری و معنایی صفت‌های برگرفته از نام جانوران در گویش لری بختیاری: تحلیلی در زبان‌شناسی زیست‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1398

مهناز طالبی دستنایی؛ فریبا قطره